آموزش شطرنج | رضا عبداله زاده

چو شاه شطرنج ارچه قوی است دشمن تو / چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد

آموزش شطرنج | رضا عبداله زاده

چو شاه شطرنج ارچه قوی است دشمن تو / چو یک پیاده فرستی ز خان و مان بجهد

رضا عبداله زاده

تحصیلات :
 کارشناسی علوم کامپیوتر, دانشگاه شهید باهنر کرمان
دانشجوی رشته کاردانی مربیگری شطرنج
تخصص :
داور سطح 3 فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
مربی سطح 3 فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران
طراح و برنامه نویس وب سایت های اینترنتی
شغل:
رئیس هیات شطرنج شهرستان لامرد
مشاور مالی و مالیاتی

کارشناس خسارت اتومبیل


بلاگ ها و سایت های من: